Logo strony
Obudź aktywność
Obudź aktywność

Jak ważna jest aktywność fizyczna dla najmłodszych? Jaki wpływ mają ekrany na rozwój ruchowy dziecka? Dlaczego zachęcanie do sportu jest takie istotne?

Dziecko uczy się przede wszystkim przez ruch. Poznaje świat będąc aktywnym – tylko w ten sposób może się w pełni i harmonijnie rozwijać.