Logo strony
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Strefa Wsparcia z siedzibą w Warszawie, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000643886, NIP: 5242811667.
  • Kontakt:

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: sekretariat@pao.edu.pl.

  • Cele przetwarzania

Twoje dane osobowe są/będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

a) bieżącej komunikacji z nami, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

b) zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

c) spełnienia obowiązków podatkowych i składkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

d) badania opinii na nasz temat (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit c RODO) np. w celu wykazania spełnienia obowiązku informacyjnego,

f) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

g) do celów marketingu oferowanych przez nas produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  • Odbiorcy:

Twoje dane będą udostępniane naszym kontrahentom, którzy będą je przetwarzać na nasze polecenie np. firmom prawniczym, audytorom, firmie hostingowej, zewnętrznym księgowym, kurierom, Poczcie Polskiej S.A, innym firmom transportowym, bankom, a także właściwym organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

  • Okres przechowywania:

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy czasu:

a) do bieżącej komunikacji z nami – najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,

b) gdy celem jest zawarcie i wykonanie umowy – do upływu terminów przedawnienia roszczeń,

c) do celu spełnienia obowiązków podatkowych i składkowych – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na zapłatę podatku lub składek,

d) do badania opinii na nasz temat – najpóźniej do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,

e) w celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO – do czasu upływu terminów przedawnienia,

f) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu upływu terminów przedawnienia,

g) do marketingu oferowanych przez nas produktów i usług – do czasu wniesienia sprzeciwu,

  • Twoje prawa:

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO możesz wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Obowiązek podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, a w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach podatkowych i składkowych obowiązek prawny, natomiast w pozostałym zakresie jest warunkiem realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Jesteśmy otwarci na sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na adres sekretariat@pao.edu.pl.

Pliki cookie

Podczas przeglądania naszego serwisu, korzystając z naszej strony bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie. Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową za każdym razem, kiedy wchodzisz na stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu również po zamknięciu przeglądarki. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Pliki cookie ułatwiają Tobie korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie Twojej tożsamości. Możesz zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę w ustawieniach Twojej przeglądarki. Możesz również usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.