Logo strony
kołderka

Kołdra obciążeniowa – Co to jest? Jak Stosować?

Kołdry obciążeniowe, zwane również pledami to produkty terapeutyczne stosowane między inny-mi w terapii integracji sensorycznej. Ich waga wynosi od jednego do nawet kilkunastu kilogramów. W przeciwieństwie do zwykłych kołder, jej wypełnienie stanowią bardzo drobne, szklane kulki. Poszewka takiej kołdry najczęściej jest wykonana z bawełny lub poliestru. Zadaniem koca obciążeniowego jest wywieranie łagodnego nacisku na ciało, co stymuluje czucie głębokie

Jak działa kołdra obciążeniowa?

Propriocepcja, czyli czucie głębokie, kinestezja, stanowi zmysł orientacji w ułożeniu własnego ciała. Receptory tego układu znajdują się w mięśniach, ścięgnach i otaczających je tkankach, a także w uchu wewnętrznym i móżdżku. Układ proprioceptywny jest odpowiedzialny za dostarcza-nie prawidłowych informacji na temat położenia ciała. Po-nadto, dzięki temu zmysłowi odczuwamy także ruch ciała czy lokalizację w przestrzeni bez patrzenia na jego po-szczególne części. Zaburzenia zmysłu kinestetycznego mogą prowadzić do trudności z koordynacją, niewłaściwego napięcia mięśniowego i niektórych odruchów, a na-wet po części do gorszego funkcjonowania psychicznego.
Zadaniem kołdry sensorycznej jest stymulacja czucia głębokiego. Wywoływany przez nią nacisk wpływa na uruchomienie przywspółczulnego układu nerwowego odpowiadającego za relaks i odpoczynek organizmu. Zachodzą także zmiany w wydzielaniu hormonów.
Wzrasta poziom serotoniny, określanej mianem hormonu szczęścia, tym samym ogólne samopoczucie ulega poprawie oraz poziom melatoniny odpowiedzialnej za prawidłowy sen oraz regulację rytmu dobowego. Jednocześnie spada poziom kortyzolu, zwanego hormonem stresu. Jego obniżenie podczas stymulacji układu proprioceptywnego prowadzi do redukcji odczuwanego stresu i napięcia, po-zwalając na wyciszenie się.

Kołdra obciążeniowa – zastosowanie

Kołdra obciążeniowa stosowana jest przede wszystkim jako narzędzie terapii sensorycznej. Choć wokół samej metody narosły pewne kontrowersje na tle teoretycznym, praktyka pokazuje, że jest ona często wykorzystywana u osób z różnego rodzaju trudnościami, w tym zaburze-niami integracji sensorycznej.

Wśród zastosowań kołdry wymienia się przede wszystkim:

  • ADHD, ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu; wcześniej klasyfikowane jako autyzm wczesnodziecięcy, atypowy lub zespół Aspergera),
  • stres, zwłaszcza przewlekły
  • zaburzenia integracji sensorycznej
  • zespół Downa
  • zespół niespokojnych nóg, problemy ze snem
  • przewlekły ból
  • choroby neurodegeneracyjne
  • zaburzenia lękowe i depresyjne

 

Artykuł pojawił się w naszym magazynie Odłącz się – Połącz się – który możesz obejrzeć w całości tutaj

Autorka tekstu: Anna Maluszczak – Psycholog, certyfikowana trenerka umiejętności społecznych, terapeuta ręki, autorka artykułów psychoedukacyjnych. Obszar zainteresowań koncentruje wokół psychologii dziecięcej oraz psychoterapii CBT i ACT. 

Więcej informacji kliknij tutaj

Udostępnij ten post: