Logo strony
O kampanii

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Strefa Wsparcia to organizacja pozarządowa wspierająca rodziców i nauczycieli. SSW od 5 lat tworzy programy profilaktyczne, by chronić dzieci przed e-uzależnieniami (finansowane przez Ministerstwo Zdrowia).

Strefa Wsparcia szerzy szacunek i empatię, jako najskuteczniejsze narzędzie życia w społeczeństwach. Uczy rodziców, jak wychowywać młodych, silnych ludzi, nie naruszając ich integralności. Promuje wiedzę na temat zrównoważonego korzystania z technologii przez Najmłodszych.

Stowarzyszenie Strefa Wsparcia
Turmoncka 10/5 03-254 Warszawa
KRS : 0000643886

Problem i cel kampanii

Nadużywanie i nieodpowiednie korzystanie z ekranów przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem Kampanii “Odłącz się – Połącz się” jest dotarcie do jak największej ilości rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by…

...poznali zagrożenia - niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie - świadomość rodzica
...uwierzyli, że mają wpływ - obecność i uważność rodzica
...wiedzieli jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień - relacja chroni.

Kampania zakłada szereg działań: spot TV, spoty radiowe, aktywność w Social Mediach, YouTube, internecie, e-platforma “Odłącz się – Połącz się” (materiały eksperckie dostępne dla wszystkich bezpłatnie) oraz profilaktyczny bezpłatny program edukacyjny dla szkół i przedszkoli “Re@lnie Odpowiedzialni”.