Logo strony
Anna Borkowska

Anna Borkowska

Psycholog, socjoterapeutka. Ekspert ds. edukacji cyfrowej w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Specjalistka w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży m.in. agresji i przemocy rówieśniczej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, zaburzeń wieku adolescencji. Trener programów profilaktycznych: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Golden Five, Unplugged, Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji.

Współautorka programu profilaktyki uzależnień Kompas, programu profilaktyki zagrożeń w internecie Loguj się z głową, projektu Przystań w sieci i in. Autorka licznych programów szkoleniowych dla pedagogów, psychologów i nauczycieli oraz publikacji dotyczących profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w tym w cyberprzestrzeni. Współautorka ogólnopolskiego „Systemu oceny i rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” opracowanego w ramach programu European Drug Demand Reduction Action (EDDRA). Ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Przez wiele lat kierowała Wydziałem Wychowania i Profilaktyki w Ośrodku Rozwoju Edukacji.