Logo strony
zasady ekranowe

Zasady ekranowe w naszym domu

  • Ustalamy limity czasu spędzanego przed ekranem.
  • Wspólnie korzystamy z urządzeń ekranowych (dotyczy rodziców i dzieci w wieku 2 – 12 lat).
  • Wspólnie określamy aplikacje, programy i strony, z jakich korzystają dzieci.
  • Podczas posiłków nie korzystamy z żadnych urządzeń ekranowych.
  • Nigdy przed snem Dzieci nie korzystają z urządzeń cyfrowych.
  • Dbamy o aktywność fizyczną i kontakty społeczne.

* Zaczynamy dzień bez ekranów, bez telefonów.
* Nie korzystamy z urządzeń ekranowych w czasie drogi do szkoły i do pracy.
* Kierując samochodem nie obsługujemy urządzeń ekranowych.
* Podczas odrabiania lekcji korzystamy z urządzeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do rozwiązania zadań domowych.
* Spotkania z przyjaciółmi staramy się spędzać bez urządzeń.
* Gdy zapomnimy telefonu, nie rozpaczajmy, da się jakoś przeżyć ten dzień.

Udostępnij ten post: